Odnowienie podpisu elektronicznego
(certyfikatu kwalifikowanego)

Odnowienie podpisu elektronicznego (certyfikatu kwalifikowanego) przedłuża okres jego ważności o kolejny 1 rok lub 2 lata.

UWAGA:Zaleca się by odnowienie rozpocząć przynajmniej 14 dni przed upływem terminu ważności certyfikatu. Pozwoli to uniknąć dodatkowych kosztów związanych z wydaniem nowego certyfikatu kwalifikowanego.

Odnowiony certyfikat kwalifikowany może posiadać okres ważności rozpoczynający się do 90 dni od momentu jego wydania - tym samym można odnowić posiadany certyfikat tak aby był on ważny dopiero od momentu wygaśnięcia poprzedniego.

Odnów podpis elektroniczny

  • Podpis elektroniczny zakupiony w CERTUM PCC lub u Autoryzowanego Partnera CERTUM (sprawdź logo wystawcy na karcie
    Karta kryptograficzna CERTUM PCC
    ) możesz odnowić samodzielnie online lub korzystając z pomocy pracowników PPT CERTUM w Kaliszu, ul. Sukiennicza 2, tel. (0-62) 76-76-999.
  • Podpis elektroniczny zakupiony u innego wystawcy możesz odnowisz tylko w PPT CERTUM w Kaliszu, ul. Sukiennicza 2
  • Jeżeli chcesz odnowić podpis samodzielnie on-line musisz zakupić kod do odnowienia.


Jeśli Twój podpis elektroniczy (certyfikat kwalifikowany) utracił ważność i nie możesz się nim już posługiwać należy dokonać zakupu nowego podpisu elektronicznego (certyfikatu kwalifikowanego).

 

Cenik - obowiązuje od 30 kwietnia 2010

Kod do odnowienia certyfikatu kwalifikowanego* Netto Brutto

Ważność certyfikatu 1 rok

95,00 zł 115,90 zł

Ważność certyfikatu 2 lata

130,00 zł 158,60 zł
* - dotyczy certyfikatów kwalifikowanych wydanych zarówno przez CERTUM PCC, jak również przez inne, dowolne europejskie lub globalne centra certyfikacji. Usługa dostępna także w formie Karty Aktywacyjnej.